Redakcja

RADA NAUKOWA

 • prof. dr hab. Margreta Grigorowa (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego / Bułgaria)
 • prof. dr hab. Jaroslav Harasym (Uniwersytet Lwowski / Ukraina)
 • prof. dr hab. Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. (doc.) Libor Martinek, prof. UWr (Śląski Uniwersytet w Opawie / Czechy; Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. (doc.) Gabriela Olchowa (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy / Słowacja)
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Jerzy Snopek (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie)
 • prof. dr hab. Jan Tomkowski (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie)
 • dr hab. (doc.) Marta Vojteková (Uniwersytet Preszowski / Słowacja)
 • prof. dr hab. Seweryna Wysłouch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

KOLEGIUM RECENZENTÓW 

 • Prof. dr hab. Zbigniew Goliński
 • Prof. dr hab. Grzegorz Gazda
 • Prof. dr hab. Barbara Bobrowska
 • Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • Prof dr hab Józef Tomasz Pokrzywniak
 • Prof dr hab Janina Abramowska
 • Prof. dr hab. Witold Nawrocki
 • dr hab. Elżbieta Winiecka
 • dr Bartłomiej Krupa
 • dr hab. Jacek Nowakowski
 • Dr Sylwia Karolina Karolak
 • Dr hab. Bernadetta Żynis
 • Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • Dr hab. Jana Raclavska
 • Prof. dr hab. Dariusz Rott

REDAKTOR NACZELNY

 • p.o. dr Wiesław Przybyła

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

 • p.o. dr Wiesław Przybyła

REDAKCJA JĘZYKOWA

 • dr Michael Fleming (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) (język angielski)

Adres redakcji:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Katedra Literaturoznawstwa

ul. Sterlinga 26, pokój K 315
90-212 Łódź

tel. + 48 42 63 15 805/806/042
fax. + 48 42 20 32 587

e-mail:
npiorczynska@ahe.lodz.pl
literaturoznawstwo@ahe.lodz.pl 

Informacje dla autorów - czytaj więcej >>